Vacatures

Functie tso-coördinator

Taken
 • zorgen voor een ontspannen, gezellige en veilige overblijf, voor kinderen en tso-medewerkers;
 • samenwerken met en terugkoppelen naar directie, MR, tso-medewerkers en management van de TSO CLUB;
 • contact onderhouden met ouders over de aandachtspunten van het kind;
 • leiding geven aan een overblijfteam;
 • werven en selecteren van nieuwe tso-medewerkers en sollicitatie-gesprekken voeren;
 • nieuwe tso-medewerkers inwerken;
 • tso-medewerkers houden aan afspraken, feedback geven en functioneringsgesprekken voeren;
 • leerplan opstellen en toezien of het geleerde in de praktijk wordt toegepast;
 • voorbereiding van de TSO-ruimte, de voor-en een nabespreking houden;
 • het goede voorbeeld geven aan de tso-medewerkers;
 • positieve communicatie stimuleren tussen TSO-medewerkers;
 • tso-medewerkers inroosteren en evt. zorgen voor vervanging;
 • dagelijks de aanwezigheidsregistratie accorderen;
 • raadplegen van het logboek en actie ondernemen indien gewenst;
 • vertrouwelijk omgaan met alle kind- en ouderinformatie;
 • invallen als tso-medewerker indien nodig;
 • handelen volgens de veiligheidsprotocollen;
 • inventariseren en aanschaffen van spelmaterialen;
 • toezicht houden op voorbereiding en opruimen van de tso-ruimtes;
 • evalueren van de overblijfregels en het pedagogisch beleid en eventueel aanpassingen voorstellen;
 • organiseren en evalueren van de kinderinspraak;
 • plannen, organiseren en leiden van het teamoverleg;
 • volgen jaarlijkse training Coördinator TSO CLUB;
 • ontvangen van Coördinator TSO CLUB Coaching indien gewenst.
JIJ
 • hebt ervaring met de TSO of de basisschool;
 • werkt graag met mensen en in het bijzonder met kinderen;
 • hebt sterke organisatorische kwaliteiten;
 • hebt een relatiegerichte stijl van leidinggeven;
 • kunt delegeren en tso-medewerkers autonomie geven;
 • bent betrouwbaar, integer en collegiaal;
 • kunt communiceren op verschillende niveaus;
 • kunt enthousiasmeren en motiveren;
 • beheerst de Nederlandse taal goed;
 • komt in aanmerking voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Tijden en salariëring
 • vast maandsalaris gebaseerd op €15 bruto per uur (dus 12 x per jaar, plus 8% vacantiegeld);
 • het aantal uren is afhankelijk van de schoolgrootte en het takenpakket, meestal tussen 20 en 30 uur per maand;
 • eigen kinderen mogen gratis overblijven op dagen dat je werkt;
 • scholing, coaching en VOG worden voor je betaald.
Locaties

Momenteel zijn er geen vacatures. Laat je op de wachtlijst zetten! Neem contact op.

De TSO CLUB biedt een uitstekende en gezellige overblijf voor slechts €2,25! Wij nodigen je uit om kennis te maken en je wensen voor de tussenschoolse opvang te bespreken.

Westerstraat 7B 1015 LT Amsterdam
algemene informatie: 06 1056 8557
technisch support: 06 5430 4663
info@tsoclub.nl