Overblijven op De Schatkaart

Overblijfvrijwilligers gezocht

De administratie van de TussenSchoolse Opvang (TSO) wordt gedaan met behulp van een veilig en betrouwbaar online administratiesysteem. Na eenmalige en kosteloze inschrijving kun je 24 uur per dag overblijf voor je kind reserveren en net zo makkelijk weer annuleren.

altijd of soms

Ongeacht hoe vaak je kind gebruik maakt van de TSO, is het van belang dat alle ouders/verzorgers zich eenmalig registreren in het systeem ten behoeve van een ouderaccount. Vaak of zelden overblijven is niet van invloed op het overblijftarief. Je betaalt slechts wat je afneemt.

Eenmalig registreren

Ga naar REGISTREREN en vul het BRINNUMMER en de REGISTRATIECODE in. Deze staan om reden van veiligheid niet op het internet, maar heb je in een brief ontvangen of kun je opvragen bij de schooladministratie of de tso-coördinator van school.

Tijdens de registratie maak je zélf je INLOGNAAM en WACHTWOORD. Als je registratie met succes is afgerond, ben je gelijk ingelogd.

Let op: Je kind mag maar één keer in het systeem genoteerd staan, anders riskeer je dubbele facturering. Dus open geen nieuw ouderaccount als je er al een hebt! Neem bij twijfel contact op met de tso-coördinator of de helpdesk.

Reserveren

Ouders en verzorgers die hun kind willen laten overblijven moeten INLOGGEN om de overblijf vooraf te reserveren in de online administratie van TSO CLUB. Dit kan tot de sluitingstijd op de overblijfdag zelf (11.00 uur), ook met je smartphone.

Afmelden

Als je je kind wilt afmelden voor een al gereserveerd tso-moment, kan dat tot 11.00 uur ’s morgens op de overblijfdag zelf. Afmelden moet eveneens altijd online, dat kan ook met je smartphone. Heb je een reservering niet tijdig geannuleerd, dan wordt deze gefactureerd, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Meld die dan wel even bij de administratie van TSO CLUB.

Aandacht voor welzijn

Het is voor de veiligheid en het welzijn van je kind van belang dat de overblijfmedewerkers zicht hebben op aandachtspunten als allergieën, medicatie en telefoonnummers waaronder je bereikbaar bent in noodsituaties. Je dient deze gegevens zelf up-to-date houden in het online administratiesysteem.

Tarief

Het tarief voor het overblijven wordt per jaar door TSO CLUB vastgesteld. Voor het schooljaar 2022-2023 is dit € 2,50 per kind per overblijfbeurt. Verder zijn er geen kosten. Het maakt niet uit of je kind incidenteel of structureel overblijft, er is één tarief. Registreren bij de TSO CLUB verplicht niet tot het afnemen van overblijf.

Betaling

Je ontvangt maandelijks een gespecificeerde declaratie. De betalingen verlopen via automatische incasso (zie de incassovoorwaarden). De incasso volgt enige dagen na ontvangst van de declaratie.

Géén toeslag

TSO valt niet onder de onder de kinderopvangwet, maar onder de onderwijswet. Daarom geldt geen kinderopvangtoeslag.

Lunchpakket

De kinderen brengen zelf een lunchpakket mee. Dat kan onder andere brood, drinken en fruit bevatten; bij voorkeur gezonde etenswaar op duurzame wijze verpakt. Ouders bepalen zelf (in samenspraak met school) welke zaken zijn toegestaan. Na afloop van de overblijf mogen geen etensresten en verpakkingen achterblijven.

Toezicht

De kinderen krijgen ruim de tijd om hun lunch te nuttigen. De overblijfmedewerkers letten op medicatie, dieet en andere punten van aandacht. Na het eten mogen kinderen buiten spelen als ze dat willen. Ze mogen het schoolterrein niet verlaten.

Bij koud of nat weer krijgen de kinderen ook gelegenheid om binnen te spelen. Er is speel-, knutsel- en tekenmateriaal aanwezig. Zowel binnen als buiten wordt toezicht gehouden. Na de TSO wordt het toezicht weer overgedragen aan de leerkrachten.

Overblijfregels

Tijdens het overblijven gelden dezelfde huisregels als onder schooltijd. De regels zijn er om met elkaar het overblijven leuk te houden voor ieder kind.

Bij het niet naleven van deze regels wordt het kind hierop aangesproken. Bij het herhaaldelijk niet naleven van de regels zal er contact worden gezocht met de leerkracht en de ouders/verzorgers van het kind.

Verder gelden voor zowel ouders als kinderen de bijkomende regels als vermeld in het overblijfreglement van TSO CLUB.

Veiligheid

De overblijfmedewerkers zijn op de hoogte van het calamiteiten-plan van de school. Incidenten worden gemeld bij de betreffende ouders/verzorgers en genoteerd in het logboek.

TSO CLUB hanteert protocollen in geval van niet afgemelde afwezigheid, bij ongevallen en ontruiming. Dit alles in overeenstemming met het calamiteiten-plan van de school.

Feedback

Ouders, inclusief hun kinderen, zijn onze klanten en hun feedback zien we dan ook graag tegemoet. Zo hopen we de opvang optimaal en prettig te houden. De tso-medewerkers hebben altijd een luisterend oor en nemen de ervaringen van ouders en kinderen mee naar het teamoverleg.

Vragen

Stel vragen over de overblijf aan tso-coördinator Naima Zalagh. Haar contactgegevens vind je eveneens onder CONTACT in het MENU als je bent ingelogd.

Heb je vragen over een declaratie of de betaling daarvan, mail dan naar administratie@tsoclub.nl. Voor technische vragen over het systeem mail je naar support@tsoclub.nl of je belt naar 06 5430 4663.