TSO CLUB voor TussenSchoolse Opvang

AVG proof

Volledige ontzorging

Wij ontzorgen de basisschool met een goed georganiseerde, veilige en gezellige overblijf. Kinderen kunnen rustig eten en zij spelen en bewegen bij voorkeur buiten op het plein. De kinderen keren rustig terug in de klas.

Standaard TSO €2,25

Voor het schooljaar 2019-2020 geldt een tarief voor de ouders van €2,25 per kind per keer bij Standaard TSO. Het maakt niet uit of een kind veel of weinig overblijft. Geen verdere kosten. Geen verplichting tot afname van TSO.

Maatwerk TSO

Heb je aanvullende wensen bij de uitbesteding van de TSO dan bespreken we die graag. Wij ontwikkelen in gezamenlijk overleg passend en betaalbaar Maatwerk TSO.

Kosten voor ouders

De kosten voor het overblijven worden opgebracht door de ouders, niet door de school. Ouders betalen alleen voor de overblijf die zij werkelijk afnemen, niet meer en niet minder. Verder zijn er geen abonnementskosten, inschrijfkosten of wat voor kosten dan ook.

Altijd een coördinator

Een (locatie-)coördinator is tijdens de TSO aanwezig en is aanspreekpunt voor ouders en directie. Deze coördinator begeleidt en ondersteunt de medewerkers bij hun taak, controleert de presentie-administratie en lost eventuele knelpunten op.

Geschoolde vrijwilligers

De overblijfmedewerkers zijn vrijwilligers en ontvangen elk jaar scholing in het begeleiden van kinderen of kinder-EHBO. Allen zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Online reserveren

TSO CLUB heeft een prettig, waterdicht en privacy-veilig online administratiesysteem dat speciaal voor de TSO is ontwikkeld. Ouders kunnen met hun smartphone kinderen aan- of afmelden en aandachtspunten doorgeven.

Veilig en privé

De medewerkers zien nauwgezet toe op aanwezigheid en gaan adequaat en discreet om met de aandachtspunten (medicijnen, allergie, gedragsproblemen e.d.) van elk kind. Zij oefenen de veiligheidsprotocollen. Het administratiesysteem is 100% AVG-proof en wordt jaarlijks getest op veiligheid.

Gezond en leuk

Kinderen krijgen alle mogelijkheden om naar hartelust te spelen, knutselen, tekenen en bewegen; of juist te rusten. Er is altijd toezicht tijdens de maaltijd en bij het (buiten)spelen. Overblijf-medewerkers worden getraind in het stimuleren van spel en bewegen.

Normen en waarden

Tijdens de TSO gelden algemene normen van respect, zoals niet pesten of slaan en rekening houden met elkaar. De TSO CLUB stemt haar pedagogisch beleid af op de geloofsovertuiging en onderwijsconcept van school.

Korte lijnen

TSO CLUB heeft geen topzware overhead. Hierdoor kan de organisatie plat gehouden worden, zijn de communicatielijnen kort en is het tarief laag. Voor zowel de ouders als voor de schooldirectie werkt dit prettig, snel en persoonlijk.

Samenwerking

We maken vooraf heldere afspraken met de school en houden de directie en MR op de hoogte van de gang van zaken. Dagelijks wordt na afloop van de TSO het verloop van de overblijf mondeling overgedragen aan de leerkrachten.

De TSO CLUB biedt een uitstekende en gezellige overblijf voor slechts €2,25! Wij nodigen je uit om kennis te maken en je wensen voor de tussenschoolse opvang te bespreken.

Westerstraat 7B 1015 LT Amsterdam
algemene informatie: 0621 975 674
technisch support: 0654 304 663
info@tsoclub.nl