WAT JE WETEN MOET OVER TSO CLUB

Ook voor pleinwacht

TSO CLUB is een landelijk opererende, kleinschalige opvangorganisatie, specifiek gericht op de Tussenschoolse Opvang. Bij TSO CLUB staat kindvriendelijkheid voorop, maar ook haar superkorte lijntjes naar zowel ouders als school maken TSO CLUB tot een prettige en praktische partner.

Beleid en identiteit

TSO CLUB richt zich bij de uitvoering van haar taken geheel op het pedagogisch beleid en de identiteit van de school en houdt daar ook rekening mee bij de aanstelling van een tso-coördinator.

Online administratie

De administratie gebeurt met het online administratie-systeem TSO-ASSISTENT. Deze applicatie is specifiek ontwikkeld ten behoeve van de Tussenschoolse Opvang. Het combineert optimaal gebruikersgemak met maximale privacy-bescherming. Offline is TSO CLUB uitstekend te bereiken, telefonisch bijna dag en nacht, weekenden niet uitgezonderd.

Inschrijven van kinderen

De ouders maken kosteloos een account. Zij gaan géén bindende overeenkomst aan. De in te voeren persoonsgegevens zijn tot een minimum beperkt; alle gegevens zijn gender-neutraal en er worden geen burgerservice-nummers gevraagd. Het account kan door ouder zelf gesloten worden waarop de persoonsgegevens worden verwijderd, met uitzondering van de facturen.

Aanmelden voor overblijf

Ouders die hun kind willen laten overblijven worden geacht de overblijf vooraf te reserveren in het online administratiesysteem. Dit kan tot 11.00 uur op de overblijfdag zelf via computer, tablet en smartphone. Tot die tijd kan ook geannuleerd worden.

Standaard tso-faciliteit

De kinderen brengen een lunchpakket en eigen drinken mee naar school. Brood en fruit zijn OK, snoep achten we niet wenselijk. Het is echter in laatste instantie de school of oudervereniging die de voorwaarden aan het lunchpakket stelt.

Standaard overblijftarief

Het aan de ouders te berekenen standaard tarief wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het schooljaar 2023-2024 is dit € 2,40 per kind per gereserveerd tso-moment, ongeacht de frequentie van afname. Ouders betalen dus slechts wat ze afnemen. Soms kan een afwijkend tarief gehanteerd worden.

De relatie met school

Tussen school en TSO CLUB wordt een overeenkomst gesloten ten aanzien van wederzijdse verplichtingen en rechten. Deze overeenkomst geldt tot het eind van het lopend schooljaar en wordt daarna — tenzij anders overeengekomen — stilzwijgend verlengd voor het gehele volgend schooljaar (van 1 augustus tot en met 31 juli). Opzeggen kan tot 1 juni van het lopend schooljaar.

Eten en spelen onder toezicht

De kinderen krijgen ruim tijd om hun lunch te nuttigen. De overblijfmedewerkers letten op medicatie, dieet en andere punten van aandacht. Na het eten mogen kinderen buiten spelen als ze dat willen. Ze mogen het schoolplein of een ander aangewezen speelterrein niet verlaten. Bij koud of nat weer krijgen de kinderen ook gelegenheid om binnen te spelen. Er is speel-, knutsel- en tekenmateriaal aanwezig.

Medewerkers

TSO CLUB werkt met vrijwilligers tegen een vrijwilligersvergoeding. Zij worden geschoold ten behoeve van de Tussenschoolse Opvang en dienen over een VOG te beschikken. De vrijwilligers worden per locatie aangestuurd door een locatie-coördinator welke in loondienst is bij de TSO CLUB.

Veiligheid en welzijn

Het is voor de veiligheid en het welzijn van kinderen van belang dat de overblijfmedewerkers zicht hebben op informatie als allergieën, medicatie en oudercontact. Deze gegevens dienen ouders zelf online up-to-date te houden in het programma. Tijdens het overblijven gelden dezelfde huisregels als onder schooltijd, daarbovenop voert TSO CLUB een overblijfreglement waarmee ouders zich akkoord dienen te verklaren.

Is TSO CLUB iets voor jouw school?

Aarzel dan niet om gelijk contact op te nemen. Dat kan ook buiten school- of kantoortijden.

De TSO CLUB biedt een uitstekende en gezellige overblijf vanaf €2,40!

Maassluisstraat 46
1062 GD Amsterdam
KvK. nr. 71837388
algemene informatie:
0654 304 663 / 0621 975 674
kantoor@tsoclub.nl